PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva er FASE prosjektet?

Frivillig arbeid har lang og god tradisjon i Norge og i Hole kommune. Samtidig ser vi at rekruttering til frivillig arbeid står foran utfordringer.  Undersøkelser viser at kommende generasjoner kanskje har andre tanker om frivillighet. Vi vet at den såkalte eldrebølgen er på vei, og fra 2020 vil andelen eldre øke.

Hvilke behov for aktiviteter og tilbud har kommende generasjoner seniorer? Er dagens tilbud i takt med behovene?

Vi ønsker gjennom dette prosjektet å skaffe mere kunnskap rundt problemstillinger dette fremmer. Konkret dreier det seg om:

·       Hvilke aktiviteter og tilbud ønsker fremtidens eldre?

·       Finnes de aktivitetene i dag, eller må lag, foreninger og frivillige organisasjoner tilpasse tilbudet bedre?

·       Hvordan rekruttere og motivere fremtidens eldre til engasjert og frivillig innsats?

·       Hva skal til for å hindre frafall i frivillig arbeid?

Gjennom en kunnskapsbasert tilnærming, har prosjektet som mål å danne et rammeverk for hvordan Hole kommune og Frivillighetssentralen skal jobbe fremover. Vi ønsker å jobbe målrettet med frivillighet, aktiviteter og tilbud, som er tilpasset fremtidens seniorer. Dette skal fremme aktivitet på en sosial og engasjert måte, og derigjennom styrke folkehelsen for kommende generasjoner. Prosjektet heter F A S E og står for;

«en Fremtid som er Aktiv, Sosial og Engasjert»

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet i 2016, men vi ønsker å knytte til oss samarbeidspartnere for videre drift av prosjektet utover 2016.

 

Morten Heggelund

Prosjektleder

Tlf: 48027200

E-post: fase@hole.frivilligsentral.no

Nettside: http://hole.frivilligsentral.no/fase-prosjektet/

Følg og lik oss på