PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Organisasjon

Hole Frivilligsentral ble opprettet i 1996 og eies av Hole kommune.

Ansatte i frivilligsentralen er daglig leder Morten Heggelund, ansatt i 100 % stilling. Prosjektleder FASE Per Arne Hansen, i 50% stillig og Morten Huseby er bussansvarlig.Siri Berrefjord er vikarierende i stillingen som daglig leder for løpende aktiviteter i HUFS. Vi holder til i flotte lokaler på Vik i Hole.

Frivilligsentralens styre for 2017:

Navn Verv Periode
Rune Løken Styreleder 1 år
Jo Henriksen Styremedlem 2 år
Cecilie Skjold Styremedlem 1 år
Jostein Grefsrud Styremedlem 1 år
Une Selte Styremedlem 2 år
Ola Hoel Styremedlem 2 år
Åge Øksnes Styremedlem 1 år oppnevnt av eldrerådet
Håvar Austgard Styremedlem Oppnevnt av kommunen
Ola Langslett Varamedlem 1 år
John Aspholt Varamedlem 2 år


Valgkomite for 2017 Roar Buraas og Helen Hovie

 

Årsmeldinger, vedtekter og Handlingsplaner