Badebuss

Hver onsdag kjører badebussen fra Hole til Ringeriksbadet. Her blir det tilrettelagt for både fysisk aktivitet, og sosialt samvær med lunsj. Være med? Ring oss for tider og henting. 

2023 © Hole frivilligsentral