Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om hvordan Hole Frivilligsentral samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Ved Hole Frivilligsentral er vi opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen informerer vi om hvordan vi innhenter, oppbevarer og bruker personopplysninger. Vårt mål er å være helt åpne om de data vi samler inn og gi deg forståelse for hvordan disse dataene brukes og evt. deles.


Hvilke opplysninger vi samler inn og behandler

Informasjon om våre frivillige

Frivilligsentralen holder kontakt med de frivillige og formidler frivillig innsats. Derfor har vi et register over de frivillige, der de frivillige gir sitt samtykke til lagring av følgende opplysninger:

  • Navn, fødselsdato, adresse, telefon, e-post,
  • Hvilke aktiviteter den frivillige er med i
  • Hvilke oppdrag den frivillige deltar på

Vi sørger for at alle våre frivillige underskriver taushetserklæring og innhenter politiattest der vi anser det som nødvendig. I vårt register lagrer vi informasjon om taushetserklæring og om det er innhentet politiattest.

Informasjon om våre brukere/tjenestemottakere

Når vi formidler frivillig arbeid til enkeltpersoner, trenger vi å ha kontaktinformasjon om de som mottar tjenestene. Dette gjøres for å forenkle kommunikasjon mellom de som er involvert og for å levere en god tjeneste.

Informasjon om de som besøker nettsidene våre

For de som besøker våre nettsider, samler vi inn bruksdata for å kunne tilpasse sidene best mulig. Vi benytter Google Analytics til å måle bruken av nettsidene. IP-adressen anonymiseres ved at vi sletter den siste siffergruppen. All kommunikasjon foregår over sikker forbindelse med https.

Informasjon om de vi er i kontakt med

Vi lagrer ofte telefonnummer og e-post på de vi er i kontakt med. Når det gjelder e-post, tar vi vare på inn- og utgående e-poster for arkivbehov. Vi har ikke noe sentralbord, men bruker en mobiltelefon som hovednummer.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi deler informasjon om bruker/tjenestemottaker til frivillige der vi mener det er nødvendig. Ellers deler vi ikke personopplysninger med noen utenfor frivilligsentralen, med mindre vi har spurt deg og du har samtykket.

Dine rettigheter

Personer som har personopplysninger hos Hole Frivilligsentral kan be om følgende:

  • Få tilgang til personopplysninger vi har om vedkommende
  • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare
  • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette. Kontaktinformasjon står nederst i dokumentet.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, er det fint om du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.


Kontaktinformasjon:

Hole Frivilligsentral

Viksveien 29, 3530 Hole


Eelkje Alkemade

Daglig leder

Telefon: 469 26136

E-post: eelkje.alkemade@hole.kommune.no


Tiril Todal

Aktivitetsleder barn og unge

Telefon: 480 03 869

E-post: tiril.todal@hole.kommune.no

2023 © Hole frivilligsentral