Har du mulighet til å bidra som frivillig i ekstraordinær situasjon?

Har du mulighet til å bidra som frivillig i ekstraordinær situasjon?

Hole kommune forventer økt behov for frivillige i tiden fremover som følge av koronaepidemien. I den situasjonen vi er i nå, kan vi bli helt avhengige av frivillig innsats i bygda. Vi har derfor nå etablert en portal der alle som ønsker å bidra kan registrere seg. Du vil bli kontaktet når det dukker opp behov som passer de kriteriene du har krysset av for i skjemaet. Det er lett å fylle ut, og du kan selv velge hvilke oppdrag som passer deg og den tiden du har å disponere bort til å hjelpe andre ❤️ Ved spørsmål kan dere kontakte daglig leder for Hole Frivilligsentral, både her på facebook og epost eelkje.alkemade@hole.kommune.no

Link til registrering: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=D9sjNlAPsEGiOq7FIIcJiczZ8VaueNtAupC62TAqejtUREZSNk5KRjhEWVhIQ0dWQkpHWjVXRjRUWCQlQCN0PWcu

2020 © Hole frivilligsentral