Hole Frivilligsentral

Hole Frivilligsentral ble etablert i 1996, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet, og bidrar til det gode liv i kommunen vår. Frivilligsentralen er med på å skape det gode liv ved å styrke det sosiale nettverket til mennesker i lokalmiljøet. Frivillighetssentralen dekker funksjoner i Hole som ikke det offentlige eller markedet gjør. Frivilligsentralen er en arena hvor brukere og frivillige og frivillige seg imellom møtes. Denne sosiale integrasjonen finner sted på tvers av tradisjonelle lojalitetsmønstre som familie, venner og naboskap. Frivillighetssentralens middel til å være et kraftsenter er løsning av brukernes store og små utfordringer, aktiviteter, arrangement og samarbeid med andre frivillige organisasjoner og kommunale enheter. Hole kommune er eier av sentralen. Frivilligsentralens administrasjon ligger i underetasjen på Vikstunet. Lokalitetene har møterom/kafé og rom for hår- og fotpleie. Frivilligsentralen er jevnlig besøkt og har mange faste ukentlige aktiviteter. På ettermiddag- og kveldstid står sentralen til disposisjon for lag og foreninger og er mye brukt. Frivilligsentralen har også en del utstyr til utlån til frivillige.

Velkommen til Hole Frivilligsent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT OSS:

Hole Frivilligsentral

Adresse: Viksvegen 30, 3530 Røyse

Telefon: 469 26 136

Epost: post@hole.frivilligsentral.no

Åpningstider: mandag-fredag 08:00-15:00

 

Ønsker DU og bli Frivillig meld din interesse her:

Sosiale media

2021 © Hole frivilligsentral