Ikke alt er avlyst!

I en tid som er preget av 'avlyst på grunn av..', er det jo også mye som ikke er avlyst. Selv om vi alle selvfølgelig savner det sosiale med andre! For eksempel kan det fortsatt hentes bøker hos våre gode naboer Hole bibliotek. Og på facebooksiden til Hole Kulturskole finner du 24 dager med musikk som er spilt inn av Holes egne musikalske talenter. Eller kanskje du finner en ny gåtur hos DNT Ringerike? ❄️

Sosiale media

2021 © Hole frivilligsentral