Nytt kjøkken på frivilligsentralen

Hole Frivilligsentral har ukentlig over 20 faste arrangementer hvor cirka 300 Holeværinger tar turen innom for en kaffekopp eller for å delta på en aktivitet. Lokalene er mye brukt til alle døgnets tider spesielt av våre 130 frivillige.

Styret i sentralen sendte en søknad til Sparebankstiftelsen Ringerike som tente på ideen umiddelbart. De stilte opp med 50000.- til prosjektet og dette fikk virkelig ballen til å begynne å rulle.

Andre foreninger i Holebygda og privatpersoner som har glede av våre lokaler ble med på spleiselaget. LHL Hole, Vik omsorgsboligers venner, Lions Hole, Berit Skaug, Grethe Hagen og Henry Håvi stilte alle opp med sjenerøse gaver for å få renovert Frivilligsentralen.

Høsten 2019 gikk en solid dugnadsgjeng i gang med styreleder Rune Løken i spissen og jobbet dag og natt i fire måneder. Resultatet er nå et lokale som framstår som helt nytt. Med topp moderne kjøkken hvor vi kan ha store arrangementer med opp til 70 gjester.

Vi ønsker med dette å spesielt takke Sparebankstiftelsen Ringerike som vet å sette pris på de frivillige, og har en enorm synergieffekt for omgivelsene når de er med på laget. Vi takker også de andre foreningene og privatpersonene for deres bidrag til å komme i mål med prosjektet som har hatt en totalramme på ca. 150000 kroner.

Styreleder Rune Løken kunne fornøyd klippe snoren og offisielt åpne de nye lokalene for Holebygda. I sin tale sa han at Frivilligsentralen lokaler er til glede for alle innbyggere i bygda, samt alle lag og foreninger som trenger en plass å være.

2020 © Hole frivilligsentral