Sommer på Hole Frivilligsentral

Sommer på Hole Frivilligsentral

Takket være flotte frivillige holder vi åpent noen dager denne sommeren! 

Mandager kl 1200: buss til Hole kirkegård

Torsdager handlebuss: påmelding til sjåførene

Torsdager 1030-1300: Kafe etter handlebuss arrangert av VOV

Fredager kl 1200-1400: Kafe på Frivilligsentralen; kaffe, snitter, kaker.

Gjelder til og med uke 32. Liten egenandel per aktivitet. Er du forkjølet eller syk kan du dessverre ikke være med på aktiviteten.

Sosiale media

2021 © Hole frivilligsentral