Frivillig vaktmestertjeneste

Aldersgruppe: For alle

Vi tilbyr gratis frivillig vaktmestere! Frivillige utfører små oppdrag, som bytting av lyspærer, skru opp hyller og hjelpe til med ting og tang. Ta kontakt med oss om du trenger hjelp!

2023 © Hole frivilligsentral