Fritidsklubb 4-7 trinn for skolebarn i Hole

Fritidsklubben High Five

En gang i måneden organiserer vi klubbkveld for alle barn i Hole fra 4-7 trinn. Dette er en unik mulighet for barn i Hole å bli kjent med hverandre på tvers av alder, skole og klasse. Formålet med fritidsklubben er forebyggende arbeid mot mobbing, styrke vennskap og inkludering. Klubbkveldene er gratis for alle. På klubbkveldene driver vi blant annet med kino, disko, ulike aktiviteter, skatehall, foosball, bordtennis og mye mer.

2023 © Hole frivilligsentral