Telefonvenn

Aldersgruppe: For alle

Grunnet corona situasjonen vi befinner i oss nå, kan det være mange som har behov for en ekstra prat i uken. Samtalen handler primært om dagligdagse ting og har fokus på det gode, det positive og det friske. En TelefonVenn er ingen terapeut, sjelesørger eller hjelper utover å være god å snakke med. En TelefonVenn har fokus på å lytte, være interessert og skape en god samtale. Ved behov for mer enn en god samtale, kan man henvise til andre hjelpetelefoner e.l. Man avtaler sammen en tid det passer å ringe, og avtaler hvor ofte man eventuelt har lyst til å slå an en prat sammen. 

2023 © Hole frivilligsentral