Båttvettundervisning 7 trinn Hole

Hvert år arrangerer Hole ungdomsfrivilligsentral i samarbeid med Ringerike Frivilligsentral båttvettundervisning for 7e trinn i Hole. Dette er et kjempe viktig tiltak spesielt for barna i Hole, som bor så nærme fjorden. På undervisningen kommer blant annet politiet, brannvesenet, kjentmannen i Hole og Røde kors med førstehjelpskurs.

2023 © Hole frivilligsentral