Fest for ungdom med en funksjonshemming

Fest for ungdom med en funksjonshemming

På fritidsklubben organiserer vi fest for ungdom og unge voksne med en funksjonshemming. Arrangementet er for alle i Ringerike, Hole og Jevnaker. På kvelden organiserer vi loddtrekning, gaming, kino, disko, premier og kiosk. Arrangementet er gratis. De som har behov for følge må ha med ledsager. Dette er super hyggelige kvelder for flotte ungdom som ønsker å tilbringe tiden på fritidsklubben. Vi er også behjelpelige med skyss om noen skulle trenge det.

2023 © Hole frivilligsentral