Åpningstider

Våre faste åpningstider er mandag til fredag 08-15. I ferietider vil det være egne åpningstider. 

2020 © Hole frivilligsentral