Hole Ungdomsfrivilligsentral

Hole Ungdomsfrivilligsentral HUFS

Hole Ungdomsfrivilligsentral er Norges første frivilligsentral for barn og unge. Vi har ansvaret for frivillig arbeid gjort av unge, og frivillig arbeid rettet mot barn og unge. Hole Ungdomsfrivilligsentral arrangerer blant annet fritidsklubb, aktivitetsuke på sommeren, LAN, Hole skatehall, barneaktivitetene i Hole kommune og mye mer. Aktivitetsleder og kontaktperson for Hole Ungdomsfrivilligsentral er Thomas Lovasz.


Vi har stor fokus på barn og ungdoms medvirkning i våre aktiviteter. Alle kan, uansett alder, ta kontakt om de har noen innspill eller ideer. Alle våre aktiviteter er lavterskel, og vi har som formål at alle kan kunne være med i aktivitetene vi organiserer.


Sosiale media

2021 © Hole frivilligsentral