Styret i Hole Frivilligsentral

Hole Frivilligsentral ble opprettet i 1996 og eies av Hole kommune. Ansatte i frivilligsentralen er daglig leder Eelkje Alkemade, ansatt i 100 % stilling. Tiril Todal er ansatt som aktivitetsleder ved Hole Ungdomsfrivilligsentral i 50% stilling. Vi holder til i flotte lokaler på Vik i Hole.


Frivilligsentralens styre for 2023:


Navn

Verv

Periode 2023

1

Reidar Engebretsen

Styreleder

Velges for 1 år

2

Atle Haglund

Nestleder

Ikke på valg

3

Jan Ole Bye Woldstad

Styremedlem

Velges for 2 år

4

Marit Ramsland

Styremedlem

Velges for 2 år

5

Janne Lohne

Styremedlem

Velges for 2 år

6

Svein Solheim

Styremedlem

Oppnevnt av eldrerådet

7

Anders Blystad

Styremedlem

Oppnevnt av kommunen

8

Ove Hannestad 

Varamedlem

Ikke på valg

9

Ola Hoel

Varamedlem

Velges for 2 årREFERATER FRA STYREMØTER OG ÅRSMØTER

2023

Referat februar

Protokoll årsmøte signert.

Referat mai

Referat juni.

Referat september

Referat november

Vedtekter:

Vedtekter Hole Frivilligsentral og Hole Ungdomsfrivilligsentral med endring


2023 © Hole frivilligsentral