Styret i Hole Frivilligsentral

Hole Frivilligsentral ble opprettet i 1996 og eies av Hole kommune. Ansatte i frivilligsentralen er daglig leder Morten Heggelund, ansatt i 100 % stilling. Eelkje Alkemade aktivitetsleder Hole Ungdomsfrivilligsetral 50% stillig og Jo Henriksen buss ansvarlig. Vi holder til i flotte lokaler på Vik i Hole.


Frivilligsentralens styre for 2019:

NavnVervPeriode
Rune LøkenStyreleder1 år
Anne Marie HenriksenStyremedlem2 år
Une Selte
Styremedlem2 år
Atle Haglund
Styremedlem2 år
John Aspholt
Styremedlem1år
Ola HoelStyremedlem1 år
Reidun Ludmann
Styremedlem1 år oppnevnt av eldrerådet
Håvar AustgardStyremedlemOppnevnt av kommunen
May Olleberg
Varamedlem2 år
Ove Hannestad
Varamedlem1 år


Valgkomite for 2020 Ingeborg Høy og Helen Hovie
REFERATER FRA STYREMØTER:

Vedtekter for Hole Frivilligsentral

ref jan

ref juni

ref apr

ref mars

ref dese

ref okt

Ref sep

protokoll 2019

2020 © Hole frivilligsentral