Styret i Hole Frivilligsentral

Hole Frivilligsentral ble opprettet i 1996 og eies av Hole kommune. Ansatte i frivilligsentralen er daglig leder Eelkje Alkemade, ansatt i 100 % stilling. Thomas Lovasz aktivitetsleder Hole Ungdomsfrivilligsetral 50% stillig og Jo Henriksen buss ansvarlig. Vi holder til i flotte lokaler på Vik i Hole.


Frivilligsentralens styre for 2020:

NavnVervPeriode
Rune LøkenStyreleder1 år
Atle HaglundNestleder2 år
Une Selte
Styremedlem1 år
Hilde MeidellStyremedlem2 år
Svein SolheimStyremedlemOppnevnt av eldrerådet
Håvar AustgardStyremedlemOppnevnt av kommunen
Ola Hoel
Varamedlem1 år
Ove Hannestad
Varamedlem2 år


Valgkomite for 2020 er Helg Ivar Fredriksen og Anne Karin Ose Austad


REFERATER FRA STYREMØTER OG ÅRSMØTE

2020

referat desember

referat oktober

Referat september 2020

protokoll signert ekstraordinært

protokoll årsmøte 2020

Vedtekter for Hole Frivilligsentral


Sosiale media

2021 © Hole frivilligsentral